Project

Bodemdegradatie in landbouwvelden van de hooglanden tot de meeroevers in de Zuidelijk-Ethiopische Riftvallei: statusbeoordeling en inzichten in de belangrijkste processen in twee geselecteerde stroomgebieden

Code
01CD2722
Looptijd
12-09-2022 → 11-03-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Land capability and soil degradation
Trefwoorden
regenvalsimulaties Shafe stroomgebied watererosie erosieplots saliniteitsmonitoring agro-ecologische zones Bodemkwaliteit Sile-Elgo stroomgebied visuele bodembeoordeling grondwater
 
Projectomschrijving
Bodemdegradatie in de Shafe en Sile-Elgo stroomgebieden bedreigt voedselzekerheid en omgevingskwaliteit. Dit onderzoekt beoogt (1) het identificeren van de processen actief op veldschaal binnen akker- en grasland, (2) het evalueren van de bodemkwaliteitsstatus, en (3) generatie van inzichten in het spatio-temporeel gedrag van (inter)geulerosie in het hoogland en verzilting in het laagland.