Project

De impact van fijnstof vervuiling als factor voor de ontwikkeling van kanker bij kinderen: een in vitro en in vivo moleculaire en cellulaire analyse.

Code
365D07821
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2022
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
    • Cancer biology
Trefwoorden
fijn stof kanker pediatrisch DNA schade Inflammatie
 
Projectomschrijving

Pediatrische kanker is zeldzaam, maar is toch de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen. De oorzaken van kinderkanker zijn nog niet volledig gekend, maar er wordt aangenomen dat zowel genetisch factoren als omgevingsfactoren een rol spelen. Onlangs werd duidelijk dat 10% van de nieuwe diagnosen van kinderkanker verklaard kan worden door een onderliggende genetische aanleg. Daarnaast zijn ook omgevingsfactoren onderzocht, waaronder hoge dosissen ioniserende straling, voorafgaande chemotherapie en blootstelling aan infecties en pesticiden.

Vervuiling, en meer specifiek fijnstof is de grootste milieuoorzaak van ziekten ter wereld en is naar schatting verantwoordelijk voor 16% van alle sterfgevallen wereldwijd. Fijnstof komt direct vrij in de atmosfeer en wordt voornamelijk geproduceerd door verbranding en mechanische processen en is afkomstig van landbouw, verkeer, industrie, mijnbouwactiviteiten of andere soortgelijke activiteiten. Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor deze vervuiling, wat wordt verklaard door het feit dat hun metabole routes nog onvolgroeid zijn, wat resulteert in het onvermogen om snel giftige verontreinigende stoffen te ontgiften en uit te scheiden. Hun delicate ontwikkelingsprocessen kunnen gemakkelijk worden verstoord door zeer lage doses toxische componenten. Hoewel sommige onderzoeken een verband hebben aangetoond tussen fijnstof en de ontwikkeling van kanker bij kinderen, zijn er geen functionele inzichten verkregen over hoe fijnstof zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kanker bij kinderen.  

In dit voorstel zal magnetische fijnstof geïsoleerd uit verschillende hotspots in Vlaanderen (en dus industriële en verbrandingsgerelateerde activiteit uit bepaalde gebieden in Vlaanderen vertegenwoordigt) onderzocht worden op zijn cellulaire gedrags- en moleculaire impact op de ontwikkeling van kanker. Meer specifiek zullen we in vitro de impact van fijnstof op genexpressie, DNA-schade en ontstekingsreacties in verschillende cellijnmodellen onderzoeken. Bovendien zal de in vivo impact worden gemodelleerd met behulp van het TEL-AML1-fusie-positieve B6.129S1-Etv6tm1 (RUNX1) Haho/J pre-leukemische muizenmodel, dat het meest voorkomende type pediatrische leukemie vertegenwoordigt. Deze gegevens zullen worden geïntegreerd met epidemiologische en milieugegevens (geen onderdeel van dit voorstel).