Project

Het verleden samensmeden: Dionyius van Tel-Mahre en de vroeg-Syrische geschiedschrijving in haar Byzantijnse en Arabische context.

Looptijd
01-01-2018 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ancient history
    • Medieval history
Trefwoorden
Syrische geschiedschrijving Dionysius of Tel-Mahre Midden-Oosten Late Oudheid Middeleeuwen
 
Projectomschrijving

Het belang van de Syrische geschiedschrijving voor de geschiedenis van het Midden-Oosten is recent benadrukt (bv. de opkomst van de Islam; de kruistochten). Het genre heeft dus al aandacht gekregen bij een ruimere groep van wetenschappers. Maar er is nog steeds veel werk te doen, in het bijzonder wat betreft het toegankelijk maken van teksten. Dit project draagt daaraan bij. Het behandelt de Westsyrische geschiedschrijving van de zesde tot de negende eeuw, en in het bijzonder de belangrijkste fragmentarische auteur Dionysius van Tel-Mahre (gestorven in 845). Hij is een unieke bron voor de periode van 582 tot 843, in het bijzonder voor de relaties met de Islam en Byzantium. Zijn geschiedenis was ook erg persoonlijk en vormelijk vernieuwend. Dit project maakt de fragmenten van Dionysius en zijn voorgangers toegankelijk met een editie, vertaling en commentaar, contextualiseert zijn werk door het in verband te brengen met Syrische, Byzantijnse en Islamitische geschiedschrijving, en analyseert hun waarde voor de politieke, culturele en religieuze geschiedenis van het Midden-Oosten. Door het gebruik van methodes die gebruikelijk zijn in de klassieke studies zal het project nieuw licht werpen op de interculturele maatschappij van het Midden-Oosten en bijdragen tot de Byzantijnse, Arabische en Syrische geschiedenis.