Project

Antimicrobiële resistentie - impact van kruisbesmetting van diervoeders met antimicrobiële middelen op de resistentieontwikkeling.

Acroniem
CROSSCONTAM 1
Looptijd
01-01-2013 → 15-02-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
antimicrobiële resistentie
 
Projectomschrijving

Kruiscontaminatie van voeders met antibiotica vormen mogelijk een niet gewilde slectiedruk voor antibioticum resistentie. Er is evenwel weinig tot geen literatuur beschikbaar in verband met het effect van lage dosissen antibiotica op resistentie selectie. De hoofdvraag is of deze lage dosissen een effect hebben op de selectie van resistente kiemen in de darm en de overdracht van resistentie tussen kiemen verhogen. De antwoorden op de volgende onderzoeksvragen zullen hiertoe bijdragen:

1. De resistentieselectie wordt voornamelijk ter hoogte van de darm verwacht. Vandaar dat men in de eerste plaats moet bepalen wat de concentratie van het betreffende antibioticum bij een versleping van 3% in de darm is.

2. Een tweede grote vraag is of voor alle kiemen de resistentie selectie even groot is alsook voor de verschillende resistentie genen de overdracht van resistentie genen tussen kiemen verhoogd.

3. Tenslotte wordt aan de hand van een risico analyse model en gebasseerd op de bekomen data in de verschillende studies nagegaan wat de impact is van de versleping op de resistenieontwikkeling op dierpopulatieniveau.