Project

Het benutten van circulaire en koolstofopslagende lokale voedselbronnen om de voedingskloof van gekruist melkvee in Oeganda te dichten, ondersteund door metabolische biomarkers in bloedvlekmonsters

Code
13V21223
Looptijd
01-09-2023 → 31-08-2025
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production not elsewhere classified
Trefwoorden
Uganda duurzame intensivering van de veehouderij voedingssystemen
 
Projectomschrijving

In het Mondiale Zuiden wordt duurzame intensivering van de veehouderijsystemen van cruciaal belang geacht om verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen te helpen bereiken. Om dit te bereiken moeten niet alleen de productiviteit en de gezondheid van dieren worden aangepakt, maar ook het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de beperking van de klimaatverandering. Met name in de stedelijke en semi-stedelijke zuivelproductie van kleine boeren
systemen wordt kruising gepromoot als een middel voor duurzame intensivering, maar voedingssystemen die op de juiste wijze aan de nutriëntenbehoeften voldoen en deze in evenwicht brengen, blijven achter.

Een voor de hand liggende valkuil in deze context is het extern betrekken van voedermiddelen om tekorten aan voedingsstoffen op te lossen. Dit is echter kapitaalintensief, ontoegankelijk voor veel kleine boeren en ontwrichtend voor een circulaire economie. Lokale koolstofvangende en circulaire voedingssystemen zijn van cruciaal belang, maar staan nog in de kinderschoenen en de beperkte wetenschappelijke kennis en technologieën belemmeren het gebruik ervan. Om voedingsonevenwichtigheden op de juiste manier aan te pakken, moeten de voedingsstatus en behoeften van kruisingen met zuivelproducten uiteraard worden gemonitord en moet de voedingswaarde van nieuwe voerbronnen worden beoordeeld. Daarom zal de multidisciplinaire expertise van Gent en Makerere Universiteit, het National Livestock Resources Research Institute (NaLIRRI) en Ento Organic Farm Uganda Ltd. worden aangewend om:

1/ overdracht van de modernste wetenschappelijke resultaten over tekorten aan voedingsstoffen bij gekruiste melkkoeien, geïdentificeerd via metabolische biomarkers in bloedvlekmonsters,

2/ het identificeren van circulaire voeders en hulpbronnen op basis van struiken en bomen met een capaciteit voor het vastleggen van koolstof, en het beoordelen van hun potentieel om de nutriëntenkloof te dichten,

3/ het opnemen van diverse voerbronnen in dieetformuleringen om de voedingstekorten van gekruist melkvee te dichten

4/ technologische en andere uitdagingen identificeren die de praktische implementatie van nieuwe voedermiddelen belemmeren en een onderzoeksroutekaart ontwikkelen voor een nieuw projectvoorstel.