Project

Ontmoette @ Link: Het afdrukken van metallic inkten voor geleidende functionaliteiten

Acroniem
Met@Link
Looptijd
01-10-2015 → 31-10-2019
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
Trefwoorden
conductive functionalities
 
Projectomschrijving

Het project Met@Link focust op het printen van metallische geleiders, en poogt zo de vereiste technologische en economische haalbaarheid aan te tonen om internet connectiviteit in consumer producten te kunnen brengen.