Project

Het geschilderde landschap in kaart. Een landschapsarcheologische analyse van de het middeleeuwse landschap rond Brugge, geschilderd door Pieter Pourbus

Code
01P11117
Looptijd
01-10-2017 → 31-07-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Curatorial and related studies
  • History
  • Other history and archaeology
  • Art studies and sciences
  • Artistic design
  • Audiovisual art and digital media
  • Heritage
  • Music
  • Theatre and performance
  • Visual arts
  • Other arts
  • Product development
  • Study of regions
Trefwoorden
middeleeuwse landschap Brugge
 
Projectomschrijving

Tijdens de Middeleeuwen bloeide de metropool Brugge door zijn overzeese handel. Een grote zeearm, het Zwin, zorgde voor een bevaarbare doorgang van de Noordzee, door de wetlands naar het hart van de stad. In het midden van de 16e eeuw transformeerde de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) het Zwin-gebied van een handelsas naar een frontlinie van oorlog. Natuurlijk had dit een grote impact op het milieu. Aan het begin van deze plotselinge landschapstransformatie beeldt schilder-cartograaf Pieter Pourbus het Brugse platteland af met een uniek detailniveau, nauwkeurigheid en
schaal. Hoewel deze geschilderde kaart vaak als illustratie wordt gebruikt, is deze onbegrijpelijk onderbelicht gebleven. Over het algemeen hebben studies van historische kaarten zich vooral gericht op de iconografie van stadsplattegronden enerzijds, of op de geometrische nauwkeurigheid van relatief recent in kaart gebrachte landschappen
op de andere. Recent onderzoek heeft bovendien aangetoond dat de huidige landschapshistorische verhaallijnen van dit deel van het Noordzeegebied sterk verouderd zijn. Om deze lacunes te vullen en dit unieke landschap te bestuderen via dit unieke schilderij, zullen we nieuw ontwikkelde digitale technieken uit de kunstgeschiedenis en geografie samenvoegen, en dit aanvullen met een hernieuwde archeologische vondst.
en historisch overzicht van de regio. Door de details van de geschilderde kaart te ontsluiten, zullen we een onzichtbaar landschap laten verschijnen en de historische, archeologische en ecologische archieven van dit opmerkelijke, door de mens gemaakte landschap onthullen.