Project

Bevorderen van betrokkenheid bij digitale interventies voor fysieke activiteit: een test van de effectiviteit van online sociale interactie en gamification

Code
01P10517
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
fysieke activiteit digitale interventies
 
Projectomschrijving

Gezonde volwassenen van 18 tot en met 64 jaar zouden minstens 150 minuten matige intensiteit lichamelijke activiteit (PA) per week moeten doen. In Vlaanderen voldoet een aanzienlijk deel van de bevolking niet aan deze eis. Dit brengt een aanzienlijk deel van de bevolking het risico van levensstijl gerelateerde gezondheid
voorwaarden. Interventies gericht op sedentair gedrag proberen mensen ertoe aan te zetten meer fysiek actief te zijn en in toenemende mate worden digitale gedragsveranderingsinterventies (DBCI) gebruikt. Te vaak echter wordt een gebrek aan betrokkenheid bij de interventie waargenomen, resulterend in afslijting en lage interventie
effectiviteit. Verder bestaat er geen overeenstemming over hoe nauwkeurig de niveau-betrokkenheid in DBCI's kan worden beoordeeld. Onderzoek met bestaande fitnessapplicaties suggereert dat het opnemen van functies die vaak worden gebruikt in sociale media en gaming mogelijk veelbelovende eigenschappen heeft om de betrokkenheid te vergroten.
Dit project stelt voor om: a) een norm te ontwikkelen voor het meten van betrokkenheid bij DBCI's en b) een gebrek aan betrokkenheid bij digitale interventies aan te pakken door de effectiviteit van sociale interactie en gamification-kenmerken te beoordelen door middel van een gerandomiseerde controlestudie. Het doel van de interventie is om wekelijkse PA met gemiddelde intensiteit in volwassen kantoorwerkers te verhogen tot de vereiste
minimaal 150 minuten.
We veronderstellen dat de experimentele omstandigheden inclusief sociale interactie en gamification-kenmerken zullen resulteren in een hogere interventiebetrokkenheid van de deelnemers en dus effectiever zijn in het verhogen van de wekelijkse MVPA.