Project

Instappen! Een archeologische benadering van Belgische diasporagemeenschappen in de Verenigde Staten van Amerika.

Code
01P08817
Looptijd
15-10-2017 → 14-10-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
diasporagemeenschappen 19e eeuw België Noord-Amerika West-Europa Archeologie
 
Projectomschrijving

In de loop van de 19e en het begin van de 20e eeuw vestigden meer dan 30 miljoen Europeanen zich in Canada of de VS. De haven van Antwerpen fungeerde als een van de belangrijkste knooppunten van waaruit deze mensen vertrokken. Inderdaad, tussen 1843 en 1913 zijn meer dan 2,7 miljoen mensen aan boord gegaan
vertrek naar de Nieuwe Wereld. De Belgen onder deze migranten worden voorzichtig geschat op 200.000. Velen van hen kwamen uit de regio ten noorden van Gent en vestigden zich uiteindelijk in het Midwesten, in het gebied rond de Grote Meren. Ik ben van plan diezelfde reis te maken. ik
zal Gent verlaten voor onderzoek in de VS. De onderzoeksvraag die centraal staat in dit project heeft betrekking op de manier waarop deze immigranten groepsidentiteiten uitdrukten in hun materiële, alledaagse leven en hoe deze identiteitsuitdrukking in de loop van de tijd veranderde. Deze problemen worden geëvalueerd
op drie verschillende schalen, die van materiële cultuur, architectuur en landschap. Hiermee draagt ​​dit project bij aan de bredere discussie over geharmoniseerde en behouden culturele praktijken met behulp van archeologische overblijfselen, pioniers in de historische archeologie van Continentaal Europa en geeft een prikkel om dit rijke, maar slecht gekende 'Belgische' erfgoed te behouden. Communicatie aan het grote publiek bewijst ten slotte het bewustzijn van een Vlaamse of Waalse achtergrond bij jongere generaties in de VS en van het migratievermogen van hun voorouders bij de Belgische jeugd.