Project

Analyse van de interacties tussen landgebruik, waterkwaliteit en ecosystemen in Ecuador

Code
01CD0323
Looptijd
15-02-2023 → 14-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental engineering modelling
Trefwoorden
gewasopbrengst Klimaatverandering landgebruik stroomgebiedbeheer
 
Projectomschrijving
Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. In dit verband wordt in het promotieonderzoek de impact van klimaatverandering op de wateropbrengst, de concentratie van pesticiden en de gewasopbrengst in het stroomgebied van Guayas (Ecuador) onderzocht met behulp van het SWAT-model, en wordt ernaar gestreefd de milieukosten en -baten van een veranderend landgebruik bij een veranderend klimaat te beoordelen.