Project

De verspreiding van wantrouwen beperken: Een onderzoek naar transmissie effecten van wantrouwen en vertrouwensherstel

Code
01P05017
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological and physiological psychology not elsewhere classified
    • General psychology not elsewhere classified
    • Sexology
Trefwoorden
wantrouwen vertrouwensherstel
 
Projectomschrijving

In de afgelopen decennia zijn er in Westerse samenlevingen toenemende niveaus van algemeen wantrouwen waargenomen.
Deze opmars van wantrouwen is zorgwekkend omdat het sociale relaties en sociaal kapitaal bedreigt. Waarom blijft wantrouwen groeien? In het onderhavige voorstel theoretiseren we dat deze toename van wantrouwen kan optreden omdat wantrouwen tussen entiteiten kan worden overgedragen. De eerste doelstelling van dit voorstel is
om te onderzoeken of wantrouwen bij één persoon inderdaad anderen kan infecteren die met deze persoon zijn geassocieerd. Bovendien verwachten we dat de overdracht van wantrouwen bijzonder gevaarlijk is omdat het sterker is dan de equivalente overdracht van vertrouwen. Ons tweede doel is om deze voorspelling te onderzoeken, die ons kan helpen de opkomst van wantrouwen te verklaren. Via een fMRI-studie zullen we onderzoeken of wantrouwen
Overdracht is een meer intuïtief en emotioneel gestuurde proces dan overdracht van vertrouwen, waarvan wordt verwacht dat het meer berekenend is. De derde doelstelling van dit voorstel is gericht op het verminderen van de verspreiding van wantrouwen door te onderzoeken hoe wantrouwen kan worden omgezet in herwonnen vertrouwen. In dit licht verwachten we dat een oprechte verontschuldiging niet alleen het vertrouwen in de overtreder zal vergroten, maar indirect ook positief zal reflecteren op anderen die in verband worden gebracht met de overtreder. Bovendien kunnen andere groepsleden berouw tonen voor het overtreden van de overtreder, wat ook kan leiden tot herstel van het vertrouwen. We gaan ervan uit dat overdrachtseffecten van vertrouwensherstel kunnen worden vergroot door de representativiteit van de persoon die berouw toont te vergroten.