Project

Gender in de journalistiek 2.0. Online intimidatie van journalisten vanuit een intersectioneel perspectief

Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Communication sciences
    • Journalism and professional writing
    • Media studies
    • Other media and communications
Trefwoorden
gender in journalistiek
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt online intimidatie in Vlaamse journalistiek vanuit een intersectioneel perspectief.
Studies hebben aangetoond dat online intimidatie een kwestie is van gender. Vrouwelijke journalisten worden disproportioneel geconfronteerd met schelden, verbale en fysieke bedreigingen, stalking en seksuele intimidatie in digitale ruimten. Dit kan resulteren in zelfcensuur en kan een huiveringwekkend effect hebben op hun vrijheid van meningsuiting. Hoewel traditionele vormen van intimidatie en seksisme in redacties uitvoerig zijn gedocumenteerd door feministische media-wetenschappers, is er weinig bekend over de kenmerken en de dynamiek van intimidatie in de online omgeving. Dit project beoogt deze lacune in het huidige onderzoek aan te pakken door middel van een multimethodestudie waarin digitale etnografie wordt gecombineerd met
survey-onderzoek en kwalitatieve interviews. De drie centrale onderzoeksvragen richten zich op verschillende aspecten van online intimidatie in de journalistiek: 1) Hoe worden discoursen van online intimidatie geconstrueerd en gearticuleerd? 2) Hoe ervaren journalisten online pesterijen? 3) Hoe reageren mediabedrijven op online intimidatie van journalisten? De analyse zal bijzonder betalen
aandacht voor intersectionaliteit, meer specifiek voor de kruising van geslacht met leeftijd, seksualiteit en etniciteit. Het algemene doel van het project is om het bewustzijn te vergroten over openlijke en subtiele vormen van digitale intimidatie en een basis te bieden voor initiatieven gericht op het tegengaan van online misbruik in de journalistiek.