Project

Experimentele studie: opname van coccidiostatica in groenten

Code
41G01210
Looptijd
24-11-2010 → 11-01-2012
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Sustainable chemistry
  • Other chemical sciences
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
  • Environmental science and management
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Agricultural plant production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
veterinaire geneesmiddelen coccidiostatica incorporatie opname mest UPLC-MS/MS groenten plant residuen
 
Projectomschrijving

Vele veterinaire geneesmiddelen, waaronder coccidiostatica, worden in vivo onvolledig geabsorbeerd. Mest van behandelde dieren kan hierdoor grote hoeveelheden residuen bevatten. Groenten, geteeld op bemeste grond, kunnen zo mogelijks contaminanten opnemen en inbouwen.

Analyse aan de hand van UPLC-MS/MS zal de gehaltes aan coccidiostatica residuen bepalen in voeder, mest en groentenstalen afkomstig van een experimentele studie.