Project

Ectomycorrhizanetwerken in Afrikaanse miombo bossen: samenstelling en invloed van verschillende types landgebruik