Project

Berekening van elektronische excitatie- en emissiespectra via geavanceerde moleculaire dynamicasimulaties gecombineerd met TD-DFT.