Project

Studie naar de mondgezondheid van de Belgische bevolking.

Code
160Z03423
Looptijd
01-06-2022 → 31-03-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Oral medicine and pathology
Trefwoorden
Mondgezondheid epidemiologie
 
Projectomschrijving

In opdracht van het RIZIV wordt voor een derde keer een onderzoek naar de mondgezondheid in België georganiseerd (Oral Health Data Registration and Evaluation System – OHDRES). Dit mondgezondheidsonderzoek gebeurt in aansluiting op de Nationale Gezondheidsenquête 2023, in samenwerking met Sciensano en de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE), een consortium van onderzoekers verbonden aan KU Leuven, UCLouvain, UGent en ULB.

De gezondheidsenquête bestaat uit een gegevensverzameling via bevraging bij ruim 11.300 Belgen, uitgevoerd door interviewers van Sciensano. Dit wordt aangevuld met gegevens op basis van een klinisch mondonderzoek dat uitgevoerd zal worden bij 2.675 personen die ook deelnamen aan de gezondheidsenquête. De Interuniversitaire Cel Epidemiologie coördineert de klinische gegevensverzameling. De aldus verzamelde gegevens zullen de overheid en alle betrokken mondgezondheidswerkers in staat stellen een duidelijk beeld te krijgen van de huidige mondgezondheid in België, de belangrijkste risicofactoren en evoluties sinds de vorige dataverzameling (2009 en 2013). Deze informatie is belangrijk om het algemeen welzijn van de bevolking te verbeteren op basis van een efficiënt en gebalanceerd gezondheidsbeleid.