Project

Studie van transmissie en virulentie van honingbijvirussen in hommels, en het gebruik van biotechnologie ter verbetering van de hommelgezondheid

Code
3G055812
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
hommels hommelgezondheid transmissie biotechnologie
 
Projectomschrijving

Recente gegevens tonen aan dat hommels afnemen in aantal als in soortendiversiteit. Hommels als Bombus terrestris zijn belangrijk wereldwijd bestuivers van wilde bloemen en cultuurgewassen in de moderne landbouw. Inderdaad, zoals in honingbijen, wordt verwacht dat virale infecties ook het instorten van de kolonies van hommels kan veroorzaken, maar er is geen informatie tot nu toe. Om dit gat te vullen, dit project stelt een multidisciplinaire aanpak te onderzoeken en te ontrafelen van de transmissie en de virulentie van de zogenaamde honingbij virussen in hommels. Een multihost model zal helpen om het virus epidemiologie en ziektepatronen op individueel en kolonie niveau te verduidelijken. Om verder uitweiden over dit grensverleggend onderzoek onderwerp, zijn er uitstekende perspectieven voor virus controle en verbetering van de gezondheid hommel. Door het benutten van de systemische aard van RNA interferentie multi-doelbeheerstoepassing benadering worden ontwikkeld om virale ontsnappingsmechanismen verminderen. In een laatste deel, de focus ligt op de preventieve maatregelen en de heilzame microbiële gemeenschap in de hommel darm, het verbeteren van voedselopname en de spijsvertering, en voedingsstoffen biosynthese.