Project

Een gecombineerd modelleer-experimenteel onderzoek van de reactiekinetiek van koolstof-beperkende of koolstof-loze processen