Project

Ongrijpbare verwarrende factoren: hoe transparant de methodologie is de ontdekking van extracellulaire vesiculaire vesicle-associated cargo aanwakkert en functies.

Code
01IT0920
Looptijd
08-03-2021 → 07-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Cellular interactions and extracellular matrix
    • Intracellular compartments and transport
  • Medical and health sciences
    • Biomechanics
Trefwoorden
Celbiologie en moleculaire transportmechanismen Cellensignalering en cellulaire interacties Kanker en zijn biologische basis Immunosignalering Diagnostische instrumenten (bv. genetische, beeldvorming) extracellulaire blaasjes exosomen microveculen
 
Projectomschrijving

Exosomen en microvectosomen, gezamenlijk aangeduid als extracellulaire blaasjes (EV), hebben de laatste tijd veel belangstelling gekregen vanwege hun potentiële functies, het gebruik als biomarkers voor ziekten en de mogelijke therapeutische werking. Door hun enorme relevantie breidt dit relatief nieuwe onderzoeksgebied zich snel uit. Hoewel Europa het voortouw neemt op het gebied van EV-onderzoek, heeft deze groep aanvragers vele leemten in de kennis vastgesteld die moeten worden opgevuld om ervoor te zorgen dat EV's optimaal worden benut vanuit het oogpunt van de gezondheid en het economisch voordeel van Europa. Om dit aan te pakken heeft TRAIN-EV tot doel een uitstekende en geïntegreerde multidisciplinaire en intersectorale opleiding te bieden van een kritische massa van ESR's met een uitstekend potentieel in de academische, klinische en industriële/zakelijke componenten van de exploitatie van EV, en tegelijkertijd nieuw baanbrekend onderzoek te verrichten om deze lacunes aan te pakken en nieuwe kennis te genereren. Dit zal worden bereikt door 15 ESR's te benoemen in 10 begunstigde organisaties (6 academische; 4 niet-academische), met 5 extra partnerorganisaties (4 niet-academische; 1 academische) die detacheringen, opleidingen en extra netwerkmogelijkheden aanbieden. Alle deelnemers hebben zeer relevante en complementaire medische/wetenschappelijke/engineere/bedrijfskundige expertise -detailleerd binnen - die gezamenlijk zullen bijdragen aan de opleiding, op doctoraatsniveau, van deze 15 ESR's als academische en industriële EV-leiders voor de toekomst.