Project

Het recht op gezinshereniging in een meergelaagde rechtsorde: gevolgen van de interactie tussen EU- en nationaal recht

Looptijd
01-09-2015 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
bevoegdheden Europese Unie Gezinshereniging omgekeerde discriminatie
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de gevolgen van de interactie tussen EU- en nationaal recht voor wat betreft het recht op gezinshereniging. Na een analyse van de verschillende relevante rechtsinstrumenten (EVRM, EU richtlijnen inzake gezinshereniging en burgerschap) wordt onderzocht hoe evoluties in EU-wetgeving en rechtspraak de ruimte voor nationale wetgeving beïnvloeden en of dit kan aanleiding geven tot omgekeerde discriminatie en rechtsonzekerheid.