Project

MYB als therapeutisch doelwit in T-cel acute lymfatische leukemie

Code
3G031018
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
Trefwoorden
leukemie
 
Projectomschrijving

T-lijn acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) is een agressieve hematologische maligniteit die
vereist behandeling met geïntensiveerde chemotherapie. Onderzoek naar de langetermijneffecten van
chemotherapie bij patiënten met T-ALL liet zien dat recente winst in leukemie-vrije overleving is geweest
bereikt ten koste van aanzienlijke verhogingen van de tarieven van levensbedreigende en invaliderende toxiciteiten.
Dus verdere vooruitgang in de behandeling van T-ALL vereist de ontwikkeling van effectief en sterk
specifieke moleculair gerichte antileukemische geneesmiddelen.
De identificatie van cMYB translocaties en duplicaties in menselijke T-ALL suggereert een belangrijke
oncogene rol voor deze transcriptiefactor tijdens T-celtransformatie. Niettemin, het exacte
moleculaire mechanismen waardoor cMYB bijdraagt ​​aan de pathologie van deze ziekte blijft onduidelijk.
Hier proberen we de rol van verhoogde MYB-activiteit in door oncogenen aangedreven enhancer te identificeren
transcriptie in de context van kwaadaardige T-celontwikkeling en onderzoek de in vivo rol van cMyb
in de initiatie en het onderhoud van T-ALL. Wat belangrijk is, zijn deze nieuwe inzichten in de pathogene rol
van cMYB in T-celleukemie zal nieuwe wegen bieden voor therapeutisch ingrijpen in dit agressieve
menselijke kwaadaardigheid.