Project

Bergings- en verwarmingsprogramma's van de literaire reiziger: Een analyse van de discursieve constructie van bergende en verwarmende ruimtes in hedendaagse Duitstalige reisliteratuur