Project

Kort opleidingsinitiatief "Intensive training on mycotoxin analysis"

Looptijd
01-02-2013 → 31-01-2017
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
opleiding bewustzijn ontwikkelingslanden Mycotoxinen analyse hands-on
 
Projectomschrijving

Het doel van deze trainingssessie is om de belangrijkste analytische methodologiën voor de bepaling van myxotocinen in voeding en voeder aan te leren. Verder is het de bedoeling om de kennis omtrent het mycotoxinen probleem te vergroten in ontwikkelingslanden aan de hand van theoretische lessen gegeven door verschillende experten.