Project

Geïntegreerde identificatie voor controle - ID2CON

Acroniem
ID2CON
Looptijd
01-02-2020 → Lopend
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Mechanical drive systems
Trefwoorden
Identificatie
 
Projectomschrijving

Het doel van ID2CON is om ondersteunende tools te maken die het ontwerp van een regelsysteem vereenvoudigt. Om de hoge complexiteit van industriële systemen aan te kunnen, focussen we op een modelgebaseerde regelaanpak. Alhoewel er verschillende tools bestaan voor identificatie en modelgebaseerde regelaars, zijn er nog belangrijke onbeantwoorde vragen die hun doorbraak belemmeren: Wat is de juiste modelstructuur voor een bepaald systeem? Is mijn model goed genoeg voor de gekozen regelaar? Hoe complex moeten model en regelaar zijn om de doelstellingen te realiseren? Welk type regelaar biedt het beste compromis tussen prestatie en complexiteit? Verschillende technologische barrières maken het moeilijk om op deze vragen te antwoorden: (i) gebrek aan een integrale aanpak van model identificatie en regelaarontwerp voor niet-lineaire regelaars, (ii) gebrek aan tools voor het beoordelen van modellen voor regelaars, en beoordelen van model-regelaar combinaties, (iii) gebrek aan tools voor modelstructuurselectie en parameterschatting gericht op regeling, (iv) gebrek aan tools voor selectie van type modelgebaseerde regelaars alsook hun tuning. In dit project zullen we deze barrières adresseren en een antwoord bieden op bovenstaande vragen met behulp van een geïntegreerde identificatie- en regelaanpak en de bijbehorende softwaretools

Concrete doelstellingen en criteria

De ontwikkelde tools zullen gericht zijn op het integreren van identificatie en regeling. Met behulp van onze ondersteunende tools zullen procesexperten de juiste keuzes kunnen maken en goede regelaars kunnen ontwerpen zodat identificatie- of regelaars-experten hiervoor niet langer vereist zijn. We zullen bestaande tools en specifieke nieuwe ontwikkelingen combineren in een geïntegreerde raamwerk identificatie-regeling, die het mogelijk maken om

  • modellen en regelaars te beoordelen;
  • gepaste modelstructuren te kiezen en de modellen te identificeren;
  • gepaste types regelaars te kiezen, ze te ontwerpen en in gebruik te nemen.

Het raamwerk zal gedemonstreerd worden op twee generieke use cases alsook op de cases van de deelnemende bedrijven. Om zeker te zijn van de industriële relevantie van het raamwerk zullen we het testen op minstens de 4 toepassingsvereisten van de projectpartners:

  • een snelle inbedrijfstelling;
  • gecombineerde dynamische en ruimtelijke modellen;
  • modellen voor verschillende topologieën;
  • modellen voor systemen die veranderen in de loop van de levenscyclus.