Project

BEOWIND: BElgian Offshore WIND-energieparken: hulpmiddelen om de verlening van ondersteunende diensten, de stabiliteit van het netwerk en de levensduur van de infrastructuur te verbeteren.

Acroniem
BEOWIND
Looptijd
01-10-2018 → Lopend
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Electrical energy production and distribution
    • Renewable power and energy systems engineering
    • Wind energy
Trefwoorden
windturbineparken netondersteunende diensten
 
Projectomschrijving

In dit project worden innovatieve aspecten van de Belgische offshore windenergieparken onderzocht, zoals het leveren van netondersteunende diensten, o.a. deelname aan de frequentieregeling, stabiliteit van netten met een hoog aandeel aan windenergie, inschatting van de levensduur en predictief onderhoud. Er worden zowel fysische modellen als data-gedreven modellen ontwikkeld en gebruikt. Hierbij worden windturbinesystemen bestudeerd die relevant zijn voor de Belgische offshore windenergieparken en wordt er gebruik gemaakt van data beschikbaar gesteld door deze parken.