Project

Intraperitoneale gentherapie om de groei en verspreiding van metastasen tegen te gaan: nanopartikel optimalisatie en de ontwikkeling van een thermosensitieve hydrogel