Project

Monitoring en Evaluatie van ruimtelijk beheerde gebieden

Acroniem
MESMA
Code
41V02309
Looptijd
01-11-2009 → 31-10-2014
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
ruimtelijk beheerde gebieden
 
Projectomschrijving

De toenemende druk op het mariene rijk roep om een ​​goed geplande aanpak van de verdere ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Een op het ecosysteem gebaseerde aanpak van het visserijbeheer, de toenemende vraag naar duurzame energie, kustverdediging, bouwmaterialen en veilige transportroutes en de noodzaak om de mariene habitats en soorten te beschermen alle strijden om dezelfde waardevolle ruimte. Tegelijkertijd klimaatverandering zal de samenstelling en de werking van de mariene ecosystemen veranderen, waarin wordt opgeroepen tot een krachtige aanpak van de toekomstige ruimtelijke ordening, waarbij ook de grensoverschrijdende aan ontwikkelingen in aanmerking. MESMA zal innovatieve methoden en geïntegreerde strategieën voor goverments, lokale overheden, belanghebbenden en andere bestuursorganen voor de planning en besluitvorming op verschillende lokale, nationale en Europese schaal te leveren. Dit zal ook bestaan ​​uit een gemakkelijk toegankelijk informatiesysteem om de steun van politici, belanghebbenden en het publiek in het algemeen voor moeilijke (Inter) nationale beslissingen die nodig zullen zijn voor een duurzaam gebruik en de bescherming van deze kwetsbare gebied te krijgen. Deze data-systeem, met informatie over de verdeling van de mariene habitats en soorten, economische waarden en de voordelen en het menselijk gebruik en de effecten daarvan zullen ook een interface tussen wetenschap, beleid en beslissers.