Project

Wetenschappelijk onderzoek over de uitvoering van internationale rogatiore commissies naar Nederland ten voordele van de Federale Gerechtelijke politie (Project rogatiore commissies/ProRoCom)