Project

Wetenschappelijk onderzoek over de uitvoering van internationale rogatiore commissies naar Nederland ten voordele van de Federale Gerechtelijke politie (Project rogatiore commissies/ProRoCom)

Code
175H7809
Looptijd
29-10-2009 → 28-10-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
    • Law
    • Other law and legal studies
Trefwoorden
politiële samenwerking rogatoire comissies internationale rechtshulp
 
Projectomschrijving

Strafrechtelijke onderzoeken naar strafbare feiten die grensoverschrijdende aspecten vertonen, zorgen ervoor dat de bevoegde politiediensten vaak beroep moeten doen op hun buitenlandse collega's. Vooral wanneer het gaat om buurlanden zoals België en Nederland, is het formuleren van een verzoek om rechtshulp in strafzaken gebruikelijk. Wanneer deze niet tijdig, niet volledig of niet juist worden beantwoord, gaat kostbare tijd en energie verloren. Het is cruciaal om in de eerste plaats na te gaan of in de rechtshulppraktijk tussen België en Nederland er werkelijk een problematiek bestaat van onjuiste, onvolledige of niet tijdige behandeling van verzoeken. In de tweede plaats wordt het met deze accurate kennis mogelijk voor de Belgische politie om een passende oplossing te implementeren voor het eventuele gebrek.