Project

Metagemeenschapsecologie van aquatische microbiële gemeenschappen langsheen sterke ecologische gradiënten

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
ondiepe meren metagemeenschapsprocessen microbiële ecologie
 
Projectomschrijving

In dit project willen we via een combinatie van veld- en experimenteel onderzoek inzicht verwerven in de processen die de metagemeenschapsstructuur van microbiële gemeenschappen bepalen. Zowel biofilm-geassocieerde als vrijlevende planktonische gemeenschappen worden bestudeerd in ondiepe mesotrofe vijvers die als modelhabitat fungeren.