Project

Onderzoek naar de toepassing van LiDAR data voor het verkennen van archeologische landschappen in Midden-Amerika

Acroniem
LIMAMAL
Code
12Q06721
Looptijd
01-10-2021 → 30-04-2022
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Geoarchaeology
  • Engineering and technology
    • Photogrammetry and remote sensing
Trefwoorden
teledetectie Lidar data archeologische prospectie 3D-reconstructie
 
Projectomschrijving

LiDAR-data worden steeds vaker gebruikt voor onderzoek en toepassingen in de archeologie. Hoewel de technologie zich al heeft bewezen als een beproefde methode om cultuurlandschappen te documenteren, zijn de meeste onderzoeken tot nu toe op ad-hoc basis uitgevoerd met gegevens die oorspronkelijk niet bedoeld waren voor archeologische prospectie. Een overzicht van beperkingen, problemen die zijn opgetreden en oplossingen die kunnen worden geïmplementeerd ontbreekt. Dit gebrek aan richtlijnen gebaseerd op eerdere ervaring vormt een kennislacune die een bredere opname van LiDar-gegevens in de archeologie belemmert. Dit project zal onderzoek verrichten naar de toepassing van Lidar-gegevens voor prospectie en visualisatie in de Meso-Amerikaanse archeologie. In een neo-tropische context maken Lidar-gegevens het mogelijk om gebiedsdekkend onderzoek te verrichten, zelfs in dichtbeboste gebieden waar terreinwerk niet haalbaar is. Om dit potentieel te realiseren hebben gebruikers richtlijnen, training en advies nodig over de methodologieën die kunnen worden toegepast. De doelstellingen van dit project zijn: detectie van precolumbiaanse overblijfselen, onderdeel van oude cultuurlandschappen; datafusie van LiDAR- en PLEIADES-satellietbeelden; visualisatie van afgeleide dataproducten en het ontwikkelen van gebruikersrichtlijnen.