Project

De mechanismes van lange-termijn elite persistentie

Code
12B0K24N
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics not elsewhere classified
    • Economic history
    • Mathematical and quantitative methods not elsewhere classified
    • Microeconomics not elsewhere classified
Trefwoorden
Elite doorzettingsvermogen Economische geschiedenis Intergenerationele mobiliteit
 
Projectomschrijving

In welke mate zijn iemands uitkomsten in het leven afhankelijk van zijn voorouders? Recente studies suggereren dat op lange termijn ze een significante impact hebben op uitkomsten zoals inkomen, scholing en elite beroepen. Deze persistentie van elites wordt verklaard door het ‘erven’ van een latente variabele genaamd ‘status’. Echter, er is geen consensus over welke mechanismes leiden tot de geobserveerde persistentie. Bovendien ging er onvoldoende aandacht naar de verschillende impact status heeft op verschillende uitkomsten, zowel over tijd als tussen samenlevingen. Dit voorstel poogt inzicht te verwerven over de lange-termijn persistentie van elites door a) innovatie in de methodologie om het combineren van meerdere uitkomsten binnen één kader met een variabele impact van status op verschillende uitkomsten toe te laten; b) te analyseren of repressie tegen elites succesvol hun succes kan beperken; c) 8 mechanismes voor elite persistentie te beschouwen, en zo de lijst van potentiële mechanismes voorgesteld door de literatuur te reduceren. In WP1 wordt de methodologie ontwikkeld op basis van verscheidene bronnen voor Rusland van 1914 tot 2022. WP2 analyseert of repressie tijdens Stalins Grote Zuivering de oververtegenwoordiging verminderde van prerevolutionaire elites onder militaire officieren. Tot slot, het mediërende effect van de 8 mechanismes wordt getest in WP3 door Russische migranten naar de VS tussen 1917 en 2006 te bestuderen, onder meer via census data van de VS.