Project

Technische studies golfoverslag kades en dijken - fysische proeven

Code
174V06711
Looptijd
19-10-2011 → 02-05-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
golfoverslag kades
 
Projectomschrijving

Uit het Geïntegreerd kustveiligheidsplan en uit het OWplan blijkt dat de havens zwakke schakels zijn in de zeewering. Hier zijn dan ook maatregelen nodig (stormmuren). Voor de dimensionering van deze stormmuur bestaat nog onvoldoende kennis, waardoor fysische proeven noodzakelijk zijn. De opdracht heeft tot doel het bepalen van het overslagdebiet over en de krachten op een stormmuur. De proeven behandelen de overtoppingsproblematiek aan de kades in havens (Oostende en Zeebrugge) waarbij uit een toetsing is vastgesteld dat er zich momenteel een onveilige situatie bij extreme stormen voordoet (zeer groot risico op overstromingen).