Project

Efficiënte Onzekerheidskwantificering voor Optimalisatie in Robuust Ontwerp van Industriële Toepassingen

Code
179I04515
Looptijd
01-03-2015 → 28-02-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Fluid mechanics
  • Engineering and technology
    • Computer aided engineering, simulation and design
Trefwoorden
onzekerheid kwantificering
 
Projectomschrijving

Het eindobjectief van dit project is om een efficiënte methodologie te ontwikkelen voor de optimalisatie van industriële processen m.i.v. onzekerheden. Onzekerheden van de parameters die het proces beïnvloeden, evenals die van de design variabelen zelf worden in rekening gebracht in de optimalisatie cyclus. Hierbij ligt de nadruk op een groot aantal design variabelen en onzekerheden. Door het toevoegen van onzekerheden in de design cyclus dient de exploratie van de design ruimte (optimalisatie) gecombineerd te worden met exploratie van de stochastische ruimte (onzekerheden) en dienen nauwkeurige en efficiënte surrogaat modellen ontwikkeld te worden.