Project

Doeltreffende informatie-uitwisseling en zorggerichtheid in telefonische Covid-19 contactopsporing. Een toegepast sociolinguïstisch en conversatie-analytisch optimalisatie-onderzoek naar interactionele dynamiek en pragmatisch bewustzijn.

Code
3G0G6120
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Discourse analysis
  • Pragmatics
  • Sociolinguistics
 • Medical and health sciences
  • Health and community services
  • Health counselling
Trefwoorden
Task-oriented information exchange
 
Projectomschrijving

In antwoord op urgente problemen rond Covid-19 contact tracing

(terughoudendheid bij verstrekken informatie, gebrek aan

zorggerichtheid, het script domineert), beoogt dit project een analyse

en optimalisering van de telefonische contact tracing gecoördineerd

door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Er zijn 4

objectieven: (i) diagnose van de interactie in 3 cycli van

dataverzameling en -analyse (miv. 1 cyclus over gesprekken in

andere talen dan het Nederlands); (ii) aanbevelingen voor de praktijk,

de ontwikkeling van trainingsmateriaal en een pakket voor

recrutering, (iii) een piloottoepassing gevolgd door een

effectiviteitsmeting, en (iv) een bredere publieke consensus over het

belang van contact tracing (maatschappelijke impact). Het project

schuift zich in een toegepaste, interactioneel sociolinguïstische en

conversatie-analytische traditie van wetenschappelijk onderzoek naar

medische interacties en interviews-in-instituties over gevoelige

onderwerpen. Het project vult een leemte in (i) fundamentele kennis

over de talig-interactionele dynamiek van contact tracing gesprekken

als een specifiek institutioneel gesprekstype en (ii) toegepaste kennis

gericht op taakgerichte efficiëntie en adequaat pragmatisch

bewustzijn bij contactopspoorders als aspecten van professionele

reflectie. Dit project over een kerncommunicatieve opdracht bij het

indijken van de Covid-19 pandemie, steunt op een hechte

samenwerking tussen relevante taalkundige, medische en ethische

expertise.