Project

Het bestuderen van de vroege fase van zeolietsynthese behulp van moleculaire simulaties