Project

Het opstellen van een verslag met inbegrip van het onderzoek en de evaluatie van het incident in Opwijk op 9 april 2021 voor rekening van het FOD Binnenlandse Zaken