Project

"Als tijden botsen". Een meta-historische analyse van geschiedenis en geheugen in naoorlogs Guatemala.