Project

Onderzoek en ontwikkeling van het gaar- en grillproces in een continue aardgasoven voor convenience producten

Acroniem
179I14A7
Code
179I14B7
Looptijd
01-03-2007 → 31-12-2008
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Thermodynamics
  • Agricultural and food sciences
    • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
convenience numerieke benadering warmte- en massatransfer
 
Projectomschrijving

Dit project dient ter odnersteuning van de ontwikkeling van een gaar/grilloven voor convenience-producten. In de eerste fase zullen warmte- en massatransfer op productniveau bestudeerd worden en vervolgens zal er gekeken worden naar de warmte- en luchtverdeling in een prototype van de oven. Dit zal enerzijds aan de hand van experimenten gebeuren en anderzijds op basis van een numerieke benadering.