Project

Study on detention in the EU

Code
41B06710
Looptijd
26-03-2010 → 25-06-2011
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
    • Law
Trefwoorden
wederzijdse erkenning grensoverschrijdende uitvoering van strafvonnissen Europese samenwerking detentie
 
Projectomschrijving

De introductie van het Kaderbesluit inzake de wederzijdse erkenning van strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd was het uitgangspunt voor de start van een studie waarbij de materiële detentiecondities, strafuitvoeringsmodaliteiten en bepalingen betreffende vervroegde/voorwaardelijke vrijlating van alle Lidstaten onder de loep werden genomen. Daarbovenop werd ook nagegaan wat de ervaringen en opinies waren van mensen uit de praktijk betreffende de wederzijdse erkenning van strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd.