Project

Analyseren en modelleren van tijdruimtelijk gedrag van voetgangers in stedelijke omgevingen op basis van moderne positioneringstechnieken en GIS