Project

Bijdragen ven Genotype en Milieu aan de duurzaamheid van de melkkoe productie systemen door middel van de optimale integratie van genomic selection en nieuwe beheersprotocollen gebaseerd op de ontwikkeling

Acroniem
GPLUSE
Code
41Z04513
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • Genetics
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
Trefwoorden
melkkoeien
 
Projectomschrijving

De eis voor duurzame voedselproductie is een wereldwijd probleem, waaraan de EU draagt ​​als een belangrijke producent vee. Het is cruciaal om de dierlijke productie-efficiëntie te verbeteren met behoud van milieuvriendelijke melkproductie. Meer rendabele melkproductie vereist verhoogde melkopbrengst, koegezondheid, levensduur en vruchtbaarheid; verminderde milieubelasting en optimaal gebruik van inputs. Deze zijn multifactoriële problemen te bereiken. GplusE heeft tot doel de genotypes beheersen van biologische variatie in de belangrijke fenotypes van melkkoeien, te waarderen hoe deze worden beïnvloed door omgevingsfactoren en het beheer factoren en laten dan beter geïnformeerd en accurate gebruik van genomic selection identificeren. GplusE worden nieuwe genomische gegevens in melkkoeien koppelen aan een uitgebreide reeks van fenotypische informatie die verder gaat dan de bestaande kenmerken geregistreerd door melkveefokkerij organisaties. Het zal systemen die kudde en koe management zal zich richten op belangrijke tijdstippen van het productieproces die een grote invloed op de rest van de productieve cyclus inclusief energie-efficiëntie, milieu en fysiologische status, gezondheid, vruchtbaarheid en welzijn hebben te ontwikkelen. Dit zal aanzienlijke vooruitgang van de wetenschap, de efficiëntie en het management praktijken in de zuivelproductie veel verder dan de huidige state-of-the-art. De belangrijkste bioinformatica element van het voorstel runderen genoom branden en zorgen voor een omgekeerde informatiestroom naar mensen en zoogdieren genomen annoteren; het zal zorgen voor de opleiding van dierlijke wetenschappers (promovendi en postdocs) een hoog niveau in het gebruik van bio-informatica. Het eindresultaat van dit project een alomvattende, geïntegreerde identificatie van genoom-fenotype associaties melkproductie relevant zijn. Deze informatie zal worden vertaald in voordelen voor het fokken van dieren en het beheer van die aanzienlijk duurzame melkveehouderij zal verbeteren. Het zal fundamentele biologische informatie te verschaffen in de mechanismen die genotype, milieu en hun interactie invloed prestaties.