Project

Structurele determinanten van economische performantie in de Romeinse Wereld

Code
3WO00712
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Economic archaeology
    • Ancient history
    • Regional and urban history
    • Socio-economic history
Trefwoorden
economische archeologie economische geschiedenis Romeinse geschiedenis
 
Projectomschrijving

SDEP brengt vier Vlaamse en negen internationale onderzoeksteams samen om Romeinse economische ontwikkeling te bestuderen: 1° Welke rol spelen instituties in Romeinse economische groei/contractie ? 2° Is institutionele verandering het gevolg van economische ontwikkeling ? 3° Welke rol speelt ecologie ? Wij combineren archeologische en natuurwetenschappelijke data met modellen uit neo-institutionele economie en ‘development economics’in een comparatief lange-termijn perspectief. (http://www.rsrc.ugent.be/sdep)