Project

Studie over mogelijke manieren om de efficiëntie in de uitwisseling van politiegegevens tussen de lidstaten te verbeteren, door het opzetten van een Europese Politiedienst Records Index Systems