Project

Groei van complexe oxiden

Code
179I9007
Looptijd
01-05-2007 → 30-04-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Structural and mechanical properties
    • Physics of gases, plasmas and electric discharges not elsewhere classified
Trefwoorden
reactief sputteren modellering complexe oxides dunne-film depositie
 
Projectomschrijving

“Growth of Complex Oxides” tracht de groei van complexe (i.e. meer-componenten) oxides in detail te ontrafelen d.m.v. een volledige karakterisering en modellering van het depositie-proces (reactief sputteren) om alle parameters die de groei van de laag beïnvloeden, in kaart te brengen. Bovendien wordt de correlatie tussen verschillende eigenschappen van de dunne laag en de stoichiometrie, microstructuur en kristallografische oriëntatie, onderzocht.