Project

De Internationale Bescherming en Rechten van 'Ecologische Vluchtelingen'

Code
3F011608
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
    • Other law and legal studies
Trefwoorden
vluchtelingenstromen ecologische degradatie Oost-Afrika internationale juridische verplichtingen
 
Projectomschrijving

Ecologische vluchtelingen vormen een steeds groter wordend probleem voor de internationale gemeenschap. Gedwongen door externe milieufactoren het thuisland te verlaten, hebben zij geen juridisch vastgelegd recht op bescherming, in tegenstelling tot 'politieke' vluchtelingen. Het onderzoek focust eerst op een ecologische migratietypologie ('vluchteling' versus 'migrant' versus 'ontheemde'), waarna wordt onderzocht welk huidig of toekomstig juridisch instrumentarium de beste bescherming kan bieden aan ecologische vluchtelingen. Focus op Oost-Afrika.