Project

Voorbereidende actie voor maritieme ruimtelijke planning in de Noordzee

Code
41H09111
Looptijd
30-11-2010 → 29-05-2012
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
grensoverschrijdend maritieme ruimtelijke planning noordzee
 
Projectomschrijving

MASPNOSE is een EU project dat beoogt een op een ecosysteem gebaseerde maritieme ruimtelijke planning uit te werken in de zuidelijke Noordzee,met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende planning. De betrokken landen als casusstudie zijn: België, Nederland, Duitsland en Denemarken