Project

Ontwikkeling van habitatgeschiktheidsmodellen voor Ephemeroptera, Plecoptera en Trichoptera in waterlopen

Code
3E009508
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Animal biology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
aquatische ecologie macroinvertebraten biologische waterkwaliteit
 
Projectomschrijving

Haften, steenvliegen en kokerjuffers zijn indicatoren voor een goede waterkwaliteit. Door deze macoinvertebraten tot op soortniveau te determineren, zullen gegevens worden bekomen die bruikbaar zijn om habitatgeschiktheidsmodellen op te stellen. Bovendien zal rekening gehouden worden met het landgebruik langs de oevers, habitatconnectiviteit en soortinteracties. Daarnaast zullen de bekomen gegevens ook nuttig zijn voor de monitoring van de biodiversiteit in Vlaanderen.