Project

Innovatieve elektromagnetische hoge-snelheids-las- en vervormingstechnieken

Code
179Q3409
Looptijd
01-07-2008 → 30-06-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
Trefwoorden
elektromagnetisch pulslassen
 
Projectomschrijving

De resultaten beoogd in dit project zijn:
-Uitgebreide kennis over de (las)technische geschiktheid en toepasbaarheid van de voorgestelde innovatieve processen voor een aantal duidelijk gedefinieerde materialen, diameters en diktes.
- Het opbouwen van een eindige-elementen model dat inzicht verschaft in de elektromagnetische vervormings- en lasprocessen, het materiaalgedrag en de finale vorm kan voorspellen en het bepalen van de geschikte parameterinstellingen kan versnellen.
- Kennis van de eigenschappen van de gelaste, opgekrompen en gevormde materialen (metallografische structuur, hardheid, mechanische eigenschappen, kwaliteit).
- Een vergelijking van de mogelijkheden van de nieuwe processen met die van de conventionele processen, dit zowel op technisch als op economisch gebied (kosten-baten analyse).
- Kosten-baten analyse voor verschillende toepassingen aangedragen door de industrie.
- Publicaties waarin de beschikbare technieken besproken worden; met daarbij de voor- en nadelen t.o.v. de conventionele processen, de te verwachten eigenschappen, het toepassingsgebied, de investeringskosten, de mogelijke kostenbesparingen, enz.
- Stimulering van het gebruik van de nieuwe processen in de Vlaamse KMO's en andere bedrijven, via het vervaardigen van de door hen voorgestelde demonstratiestukken die representatief zijn voor potentiële industriële toepassingen.
- Implementatie van de nieuwe processen in de Vlaamse industrie teneinde economische voordelen te realiseren.