Project

Preklinische evaluatie van een minder toxische asparaginase variant voor de behandeling van leukemie bij kinderen